Test gimnazjalny - zadania matematyczno-przyrodnicze


Rozwiąż poniższe zadania, po zakończeniu testu zostanie wyświetlona liczba punktów jakie uzyskała/eś w teście, a także które zadania zostały rozwiązane poprawnie, a które błędnie. Po zakończeniu zostaną również wyświetlone rozwiązania do wszystkich zadań.1.Równanie przedstawia reakcję kwasu solnego z zasadą sodową

testy gimnazjalne

Otrzymany chlorek sodu to:

sól,
kwas,
tlenek,
wodorotlenek.

2. Skrzynka z jabłkami waży 15 kg. Pusta skrzynka waży 3 kg. Jaki procent masy skrzynki z jabłkami stanowi masa samych jabłek?

89%,
80%,
20%,
8%.

3. Do naczynia o objętości V = 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

6%,
16,(6)%,
33,75%,
60%.

4. Na podstawie zamieszczonego fragmentu układu okresowego wybierz zdanie prawdziwe dotyczące sodu (2311Na)W jądrze atomu sodu jest 11 neutronów,
Liczba atomowa sodu jest równa 12,
Atom sodu ma konfigurację elektronową: 2, 8, 1,
Sód leży w trzecim okresie i drugiej grupie układu okresowego.

5. Uczniowie zrównoważyli na wadze kulki M i D wykonane z różnych metali. Objętość kulki M jest mniejsza niż kulki D. Co się stanie z ramionami wagi, jeśli obie zawieszone na wadze kulki zanurzymy całkowicie w wodzie?
Ramię z kulką M obniży się,
Ramię z kulką D obniży się,
Ramiona pozostaną w równowadze,
Nie można tego przewidzieć.

6. Porównaj ze sobą dwa rysunki i wybierz prawidłowe równanie.12 + x + 11 = 2 x + 16,
x + 23 = x + 16,
x + 12 + 11 = 2 x - 16,
12 + 11 + x = 16·2 x.

7. Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?

145,
160,
190,
205.

8. Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?

4 zł,
10 zł,
12 zł,
13 zł.

9. Znaczek z kolekcji Jacka upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce 8 czerwca 2000 roku. Wówczas z miejscowości Yulara w środkowej Australii wyruszyła sztafeta niosąca znicz olimpijski przed olimpiadą w Sydney. W Australii było to:

pod koniec kalendarzowej wiosny,
na początku kalendarzowego lata,
pod koniec kalendarzowej jesieni,
na początku kalendarzowej zimy.

10. Marta i Jacek, wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie drogi od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o 8 km. Marta jechała ze średnią szybkością 16 km/h, a Jacek 20 km/h. Marta wyjechała z domu o godzinie 1400. O której godzinie wyjechał Jacek, jeśli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Marta?

1353,
1357,
1403,
1412.

11. Po całodniowej wycieczce rowerowej Marta odczuła ból w mięśniach spowodowany między innymi wytworzeniem się kwasu mlekowego. Związek ten można opisać wzorem:Zamieszczona w ramce grupa funkcyjna, charakterystyczna dla kwasów organicznych, nazywa się:

węglowodorową,
wodorotlenową,
karboksylową,
estrową.

12. Rysunek przedstawia ślad na śniegu, który pozostawił jadący na nartach Adam.Długość trasy przebytej przez Adama równa jest:

350 π m,
700 π m,
1400 π m,
2100 π m.

13. Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Dwom bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada trzem bitom?

2,
4,
6,
8.

14. W programie komputerowym do nauki chemii Marta znalazła następujący rysunek:Na podstawie rysunku można stwierdzić, że atom tego pierwiastka:

nie zawiera protonów,
zawiera jeden neutron,
zawiera jeden proton,
posiada trzy elektrony walencyjne.

15. Ziarna fasoli zawierają około 21% białka. Dzienne zapotrzebowanie organizmu piętnastolatka na białko wynosi 85 g. Ile gramów fasoli dostarczy organizmowi potrzebną ilość białka?.

355 g,
500 g,
405 g,
550 g.

16. Dla odnowienia tafli lodowej o długości 40 m i szerokości 30 m trzeba nalać tyle wody, aby poziom lodowiska podniósł się o 1 cm. Ile m3 wody trzeba nalać, wiedząc, że woda przed zamarznięciem stanowi 90% objętości lodu, który z niej powstał?

10,8 m3,
13,3 m3,
12 m3,
11,1 m3.Zobacz rozwiązania powyższych zadań z egzaminu gimnazjalnego bez rozwiązywania testu tutaj.